Indkaldelse til generalforsamling i VB Alliancen Holding A/S

Foto: Daniel Abedeny

I henhold til vedtægternes § 6 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i VB Alliancen Holding A/S, CVR-nr. 16 69 29 99, som afholdes mandag den 27. maj 2024 på Vejle Stadion, Roms Hule 6, 7100 Vejle fra klokken 16:00.

Af Daniel Abedeny | 3. maj 2024

Dagsorden er som følger i overensstemmelse med vedtægternes § 6.6:

1. Valg af dirigent
2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til godkendte Årsrapport
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

Endvidere foreslår bestyrelsen, at dirigenten bemyndiges til at foretage de ændringer og tilføjelser i vedtægterne og øvrige forhold, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.

Årsrapport og de fuldstændige forslag under pkt. 4, der skal behandles på generalforsamlingen, vil senest tre uger før generalforsamlingen være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor på Vejle Stadion.

Tilmelding

Tilmelding skal ske ved at sende en mail til bk@vejle-boldklub.dk med angivelse af navn og aktiebeholdning. Bemærk at sidste frist for tilmelding er fredag den 24. maj kl. 23.59. Til opfyldelse af bestemmelsen i selskabslovens § 97, stk. 1 oplyses det herved, at VB Alliancen Holding A/S’ selskabskapital udgør kr. 45.956.696,00 fordelt på 45.956.696 stk. kapitalandele. Hver kapitalandel på kr. 1,00 giver 1 stemme. Aktionærer, der har erhvervet kapitalandele ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret på de pågældende kapitalandele på en generalforsamling, der er indkaldt, uden at kapitalandelene er registreret i ejerbogen senest en uge før generalforsamlingen. Det er således alene de, der på denne dato, er aktionærer, der har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. Bemærk at der ikke fremsendes adgangskort/stemmeseddel, hvilket i stedet bliver udleveret ved indgangen.

FÅ ADGANG TIL ALLE VORES HJEMMEKAMPE

Fra bare 79,- pr. måned kan du med et abonnement få adgang til alle kampe på Vejle Stadion.

Køb abonnement her

Hovedsponsor

PARTNERE | EKSKLUSIV