Da der på grund af byggearbejde er spærret ved den normale sti for gående gæster til CASA arena.
Så opfordrer vi folk til at vælge ruten via Krudthusvej til Stien, som fører til udebaneafsnittet.

Busser og privatbiler skal køre til Forum Horsens Backstage (vejen hedder ”Strandlyst”)
Op til MC Donalds og så til venstre i krydset, og følg skiltene.

Der er ingen gennemgang til udebaneafsnittet via p-pladsen syd og øst for CASA Arena.

Vedhæftet er et kort over ruten for gående.