Beierholm, hvis stiftelse kan føres tilbage til 1929 i Aalborg, er i dag en af Danmarks førende, landsdækkende revisions- og rådgivningsvirksomheder.

Som selskab blev revisionsvirksomheden etableret i 1945 under navnet Nordjyllands Revisionskontor A/S. I 1940’erne etablerede William Mortensen sit revisionsfirma i København, og i 1955 trådte Børge Beierholm til som ny medarbejder hos Mortensen. I 1985 fusionerede det nordjyske og det københavnske firma med Mortensen & Beierholm som det fortsættende firmanavn. Firmaet overtog efterfølgende flere lokale revisionsfirmaer.  I 2008 ændrede selskabet navn til Beierholm.

 

Beierholm har i dag 29 kontorer landet over og 1156 ansatte.

Stærk faglighed, rettidig omhu, nærhed, stærke værdier, høj kvalitet, styret udvikling og vækst, forandringsparathed, værdiskabelse og balance er nogle af de ord, virksomheden selv sætter på sit virke.

Blandt revisionsvirksomhedens samarbejdspartnere kan nævnes Danske Fragtmænd, Illums Bolighus, Tivoli Friheden, Søren Søgaard A/S, Restaurant Memu ApS, Billeschou A/S og MTO Electric A/S.

 

Pr. 01-09-2017 overtog Beierholm ReviPartner i Vejle og har med sine 15 ansatte kontor på Damhaven.

Her – samt i Kolding-afdelingen, som med 47 ansatte netop er flyttet i nye lokaler – sidder revisor John Laursen. Han er selv gammel VB-koryfæ med 262 kampe på det bedste hold i Nørreskoven.

 

”Vores klientel er mindre og mellemstore virksomheder,” fortæller John Laursen.

Beierholm tilbyder alt fra revision og regnskab til rådgivning om strategiudvikling og skatteforhold, budgetlægning og budgetkontrol samt erhvervs- og bogføringsservice.

“Vi brænder for vores kunder, for at skabe de rigtige løsninger og for at skabe balance”,” fastslår John Laursen.

 

Om baggrunden for engagementet med VB, siger Laursen:

”Vi er jo helt nye i Vejle, så vi fandt, det var en god anledning til at gå ind i VB og dermed klubbens store netværk. Og så har jeg jo selv et årelangt tilknytningsforhold til klubben.”

 

Læs mere på https://www.beierholm.dk/kontakt-os/vejle