I forbindelse med Vejle Boldklubs årsregnskab har Formand, Flemming Jensen, følgende kommentar:

”Vejle Boldklub har siden sommeren 2016 startet sin nye rejse. En rejse hvor klubben og den nye ejerkreds har investeret i det nye setup, foretaget organisatoriske ændringer og ikke mindst sikret dét fundament, som skal være en del af klubben fremadrettet.

I årsregnskabet er der nogle vigtige ting at bemærke. Nettoomsætningen i klubben er steget, i efteråret lå klubben foran sit budget på sponsorsiden og i de første måneder af 2017, hvor der er budgetteret en yderlig vækst på 25 procent, følges budgettet.

Klubben har gennem ansvarlig lånekapital på 9,9 millioner opnået en positiv egenkapital.

Vejle Boldklub står på mange parametre stærkere, end den længe har gjort.