Uldum IF blev stiftet i 2010 og tilbyder en lang række sportsgrene ud over fodbold – fx badminton, håndbold, gymnastik, svømning, volley og tennis.

Fodboldafdelingen, der spiller helt i blåt, har i efteråret haft nogle ungdomshold – fortrinsvis hos de yngste – med i turneringen. Klubben har også oldboyshold, såvel +40 som +50, med hos DBU og DGI.

 

Derimod må man kigge langt efter seniorholdene.

”Vi har ikke haft seniorhold de sidste tre-fire år,” fortæller Kaj Jensen, formand for fodboldafdelingen. ”Men nogle unge mennesker har planer om at starte et serie 6 op til foråret ved at trække på deres netværk. Det er den helt rigtige måde at gøre det på – initiativet skal komme fra de unge selv.”

 

UIF’s U-12 og U-13 drenge gik lidt i opløsning, da nogle af spillerne skiftede til omegnsklubberne.

”Nu har vi de fleste børn på U-10 og U-11, hvor der er en 20 stykker. Det samme antal har vi på U-7 og U-8, ligesom der er en del af de helt små på U-4 til U-6,” beretter Kaj Jensen.

Formanden vurderer, at medlemstallet ligger pænt stabilt – pt. på ca. 130 aktive. Afgangen hos U-12 drengene er opvejet af de yngste årgange, ligesom man i UIF sidste år fik gang i pigefodbolden igen. Der løber også en 15-16 kvindeseniorspillere rundt og træner for sjov – uden at spille kamp.

 

”Vi vil gerne sætte nogle skibe i søen, som forbedrer vort fodboldtilbud,” fortæller Kaj Jensen. ”Vi vil gerne forbedre trænerkvaliteten, så spillere og forældre føler, børnene får udfordringer nok. Og vi vil gerne øge vores stævneaktivitet og vore arrangementer – måske med et stævne i udlandet for U-12 og U-13. Vi har før deltaget i Vildbjerg Cup, og det husker mange endnu.”

 

Uldum IF har de samme udfordringer på trænerfronten som mange andre steder. Klubben forsøger at mobilisere de forældre, der selv har været en del af fodboldlivet. Forældretrænerne får så de tilbud, der kommer via Future Vejle om træningssessioner i VB, Hedensted, VSF eller andre steder, men det er ifølge Kaj Jensen svært at få trænerne til at gribe tilbuddene. Det er klubbens håb, at hvis man som træner rykker med op til de noget ældre årgange, sørger man selv for at klæde sig på til at bestride hvervet.

 

Man er i UIF tilfreds med banekapaciteten.

”Vi har tre 11-mands baner, tre 7-mands baner samt et antal 5- og 3-mandsbaner,”opsummerer Kaj Jensen. ”Det er rigeligt til vores forhold. Om vinteren spiller børnene indefodbold, hvilket vi prioriterer højt. Mange udnytter også foreningens andre idrætstilbud. Topscorerne i øjeblikket er Kids Volley, svømning og gymnastik.”

 

UIF har ifølge Kaj Jensen en velfungerende fodboldafdeling med en særdeles arbejdsdueligt fodboldudvalg. Der er gode aktiviteter – fx har man UIF-lotteriet, som i nu godt 25 år har kastet godt 40.000 kr. af sig til foreningen årligt.

 

Fodboldformanden er glad for samarbejdet med VB.

”Henriette Eskildsen gør et godt stykke arbejde, og der er i Future Vejle en fremragende dialog, organisation og planlægning. Som en lille klub bidrager vi ikke så meget, men jeg tror, der blandt vore yngste godt kan gemme sig nogle talenter, som man senere vil kunne få glæde af.”

Kaj Jensen er selv tidligere træner/leder i VB’s kvindeafdeling.

”Mit hjerte er rødt, og jeg har altid fundet det helt naturligt, at de små omegnsklubber skal avle og afgive talenter til VB. Vi får så meget igen.”

 

Tekst: Ole Kristensen