Vejle Boldklub skal i forbindelse med dagens udgave af Politiken meddele følgende:

Andrew Zolotko og Klaus Eskildsen har i forbindelse med en genrejsning af klubben såvel sportsligt som økonomisk foretaget betydelige investeringer i Vejle Boldklub. Investeringer, som foreløbigt har givet et positivt sportsligt afkast i form af oprykning til Superligaen, men som økonomisk ikke har givet nogen form for afkast.

Klubben har som et led i sin almindelige drift benyttet Andrew Zolotkos og bestyrelsesmedlem Lucas Changs store netværk i udlandet til at rekruttere udenlandske spillere. 

På tilsvarende vis har Vejle Boldklub benyttet sit eget danske netværk af agenter, scouts og kontakter i den danske fodboldverden til at hente danske spillere.

Hverken Andrew Zolotko eller Lucas Chang har agentlicens.

Vejle Boldklub har ikke udbetalt penge eller honorar til Andrew Zolotko, Lucas Chang eller andre bestyrelsesmedlemmer, siden Andrew Zolotko og Klaus Eskildsen erhvervede alle aktier i Vejle Boldklub.

I Vejle Boldklub er det til enhver tid den siddende cheftræner, der sætter holdet til kampene. Længere er den ikke.

Samtidig kan Vejle Boldklub helt faktuelt slå fast, at spilleren, der figurerer i Politikens historie, ikke har slået igennem i Vejle Boldklub og derfor ikke har spillet én eneste gældende kamp for Vejle Boldklub.

Den nye ejerkreds startede med kun en håndfuld spillere på kontrakt. Derfor har der været en logisk stor tilgang til klubben. Mulighederne på spillermarkedet med den nye ejerkreds har gjort det muligt at få mange spændende spillere tilknyttet klubben. Nogle slår igennem, andre gør ikke.

Blandt de spillere, der er blevet hentet til Vejle Boldklub, findes der blandt andet en bosnisk U/21-landsholdspiller, en albansk A-landsholdspiller, en islandsk U/21-landsholdspiller og en svensk U/21-landsholdspiller. For at finde lovende spillere, der leverer på banen for Vejle Boldklub, er det nødvendigt at tage chancer på markedet, så Vejle Boldklub kan finde spillere som eksempelvis Dominic Vinicius, der blev Vejle Boldklubs rekordsalg.

I bestræbelserne på at skabe et økonomisk bæredygtigt grundlag for klubben er det en grundforudsætning, at der kan tjenes penge på udvikling og salg af spillere.

Vi ser således spillerne som et potentielt salgsobjekt. Det gælder, hvad enten der er tale om allerede etablerede spillere – f.eks. Dominic Vinicius – eller at der er tale om spillere, der over nogen tid gennemgår en stor spillemæssig udvikling, som andre spillere også historisk set har gennemgået i Vejle Boldklub.

Vejle Boldklub har på kun to sæsoner forvandlet sig fra en 1. divisionsklub med fem spillere på kontrakt til nu at spille i den bedste danske række og have en trup med flere salgsobjekter. Salgsobjekter, der kan medvirke til at gøre Vejle Boldklub til en klub med et solidt økonomisk fundament og således være uafhængig af fortsat kapitaltilførsel fra ejerne.

Vejle Boldklubs direktion, bestyrelse og ejere, med den lokale forankring i Klaus Eskildsen, er tilfreds med og stolt over den rejse, klubben har foretaget på kun to år.