Unges interesse i fodbold skal bruges som afsæt til, at de får en god start på deres ungdomsliv. Derfor har DGI Sydøstjylland taget initiativ til et tværgående projekt med Vejle Boldklub, Vejle Kommune, Undervisningsministeriet og Aarhus Universitet i samarbejde med Bikubenfonden.

Et stigende antal piger og drenge oplever, at ungdomslivet er særligt udfordrende. I nogle tilfælde får det store konsekvenser for de unge senere i livet og for samfundet som helhed. Det skal et nyt tværgående projekt lave om på. Sportucation er et 4-årigt projekt, hvor målet er, at løfte de unge frem mod en ungdomsuddannelse, så de i højere grad har muligheden for at skabe et godt liv.

”Vi ved, at idrætsforeningernes værdier og fællesskaber kan styrke unge mennesker. Et aktivt liv i fællesskab med andre udvikler vores faglige, sociale og personlige kompetencer”, siger formand for DGI Sydøstjylland, Dan Skjerning og fortsætter: ”Hver dag arbejder DGI Sydøstjylland med at udvikle foreningslivet til glæde for alle, men med Sportucation kan vi målrette indsatsen og give unge mennesker et afsæt, så de øger deres chance for at gennemføre en ungdomsuddannelse og skabe sig et godt liv”, siger Dan Skjerning.

18 unge mennesker er siden 1. september blevet en del af Sportucation i Vejle. De møder til morgentræning med Vejle Boldklubs førstehold to gange om ugen og bliver på den måde en del af fællesskabet på holdene. Derudover spiser de unge morgenmad i klubberne, får en madpakke med i skole og mødes til sociale aktiviteter i klubberne cirka fire timer om ugen. Ideen er, at holdfællesskabet skaber et incitament for, at de unge ønsker at udvikle og dygtiggøre sig ikke alene indenfor idræt, men også i skolemæssige sammenhænge.

Fodboldklubber med samfundssind

Vejle Boldklub ser sig selv som en naturlig partner i Sportucation-projektet. Klubben oplever en stigende forventning om at fodboldklubber engagerer sig i lokalsamfundet og tager et socialt ansvar.

Helle Thychosen, administrationschef i Vejle Boldklub fortæller: ”I Vejle Boldklub har vi tidligere med stor succes kørt projekter, der har til formål at tage et samfundsmæssigt ansvar, give glæden ved sporten videre, og ikke mindst bidrage til at unge mennesker får selvtilliden, glæden og fællesskabet ind under huden. Det er en vigtig del af vores fundament som klub og som en medspiller i Vejle Kommune. Fodboldklubber kan noget særligt, og sætter vi den kvalitet sammen med andre, der ønsker at gøre en forskel for unge mennesker, kan vi skabe noget ganske unikt.”

Det tværgående samarbejde i Sportucation betragter partnerne som en styrke og en mulighed for at knytte idrætsverdenen og de sociale tiltag i kommunen tættere sammen.

Der er kommunal opbakning

Udvælgelsen af de unge til projektet sker i samarbejde med Vejle Kommune. Kommunen arbejder i forvejen målrettet med tiltag for unge, der af forskellige årsager har brug for støtte og borgmester Jens Ejner Christensen glæder sig over initiativet.

”Vi ved, at gennemførelsen af en ungdomsuddannelse har stor betydning for, om de unge får et godt liv. Vi har i skolen stort fokus på, at unge mennesker bliver i stand til at mestre livet. Men indimellem skal vi gå utraditionelt til værks, for at det lykkes. Derfor synes vi, at Sportucation er et kvalificeret og interessant projekt, da det kombinerer det bedste af fællesskabet fra idrætsverdenen og skolen”, udtaler borgmester Jens Ejner Christensen.

Sportucation tager sit afsæt i erfaringer fra tidligere forsøgsprojekter, hvor idræt er blevet brugt som motor for at styrke unge. Projektet evalueres løbende og resultaterne skal skabe grobund for, at projektets metoder udbredes til andre kommuner og idrætsklubber.

Fakta:

Projektet har kørt siden 1. september og partnerne indbyder til officiel opstart den 9. oktober kl. 8.30-9.00 på Vejle Stadion.

Sportucation er et samarbejde mellem DGI Sydøstjylland, Vejle Kommune, Vejle Boldklub, Undervisningsministeriet og Aarhus Universitet.

Målgruppen er unge i 8-10. klasse, som er i risiko for ikke at få en ungdomsuddannelse

Projektet løber over 4 år med start fra 1. september 2019

Bikubenfonden har afsat 8.9 millioner til projektet

Kontakt:

Dan Skjerning

Formand, DGI Sydøstjylland, Telefon: 40 43 95 65

Jon Nedergaard

Projektleder Sportucation, DGI Sydøstjylland, Telefon: 51 92 80 08

Helle Thychosen

Administrationschef, Vejle Boldklub, Telefon: 22 14 75 06

Kjeld Petersen

UU-centerleder, UU-Vejle, Vejle Kommune, Telefon: 24 21 94 84