NFS – det seneste medlem af Future Vejle – blev stiftet i maj 2013 og tilbyder ud over fodbold også badminton og springgymnastik.

Fodboldafdelingen holder til ved Novaskolen, hvor der trænes på skolens baner samt i Nørremarkshallen.

Klubben har drengehold under DBU fra U-6 til U-11 samt et oldboyshold og har i alt ca. 80 medlemmer i fodboldafdelingen.

Om baggrunden for stiftelsen af den kun seks år gamle forening siger Jan Neergaard, træner for U-9 drengene:

”Der var i området en del mindre ikke specielt velfungerende foreninger, og i 2013 blev man så enig om at samle kræfterne i NFS.”

Jan Neergaard har selv en pige, der spiller på holdet, men det er en undtagelse i NFS. Klubben samarbejder med VB, og aftalen er konstrueret således, at de yngste drenge spiller i VB fra U-6 til U-10, hvorefter de overgår til VB Parken. Der er en stor pigeafdeling i VB, så piger henvises til VB Parken.

Spilledragten, som er hvid med blå shorts, indeholder således såvel NFS’ som VB’s logo.

Ekstraordinært har NFS imidlertid haft et U-11 drengehold efter sommerferien, idet drengene her ikke umiddelbart kunne starte i Vejle Boldklub.

Jan Neergaard er jævnt godt tilfreds med de faciliteter, som Nørremarkens FS tilbydes.

”Vi har 1½ 11-mandsbane ved Novaskolen, og det dækker sammen med Nørremarkshallen vores nuværende behov for spilleplads. Vi har dog ikke vores eget klubhus til det sociale liv og er her henvist til at bruge hallen.”

I lokalplanen er der projekteret med flere fodboldbaner i området, men tidshorisonten her er uvis.

NFS er ifølge Neergaard pænt med mht. trænere. Et par unge mænd, hvoraf den ene spiller i VB, er kommet til udefra til U-11 holdet, og ellers klarer man sig med forældretrænere. Til at bistå trænerne kan man trække på projektet ”Tjansen”, som Frits Lebahn fra Vejle Kammeraterne i flere år har været primus motor for. ”Tjansen” formidler fritidsjob til unge tosprogede, og det kan således fx være som hjælpetrænere.

NFS afspejler befolkningsgrundlaget i området og har både etnisk danskere og tosprogede blandt medlemmerne.

NFS har ingen ambitioner om at blive kæmpestor.

”Men U-11 bliver jo også U-12, så måske vokser vi lige så stille,” smiler Jan Neergaard.

Tekst: Ole Kristensen