Efter at have samarbejdet et stykke tid blev Bredsten IF og Ny Nørup/Firehøje IF slået sammen til FB Fodbold pr. 1. januar 2016.

Siden har der været træning i såvel Bredsten som Nørup.

”Vi er nu ved at være til ende med tredje sæson, og det går bedre og bedre med tilpasningen og tilvænningen til den nye klub,” siger ungdomskonsulent Michael Peetz fra FB. ”Selvfølgelig var det svært i starten, og man kan da stadig godt i såvel Bredsten som Nørup finde folk, der har et klart tilhørsforhold det ene sted, og som stadig har svært ved at se nødvendigheden af sammenslutningen dengang. Men faktum er, at der i hver klub løb en masse halve ungdomshold rundt, og hvis vi fortsat skulle tilbyde fodbold på egnen, måtte der gøres noget.”

Peetz tilføjer, at det selvfølgelig krævede en tilvænning pludselig at skulle træne to steder, og at man måtte lave en del tværgående arrangementer med henblik på, at medlemmerne skulle lære hinanden at kende.

 

Klubben, der spiller i gult og blåt, har i efteråret rådet over tre seniorhold – serie 4, 5 og 6. Oldboys er endnu ikke integreret, men stiller op som Bredsten IF under DGI.

”Tre seniorhold er et rimeligt antal,” fastslår Michael Peetz.

FB Fodbold har ungdomshold i de fleste årgange lige fra U-5 og op, og medlemstallet ligger pænt status quo i forhold til de sidste par sæsoner. Ældste årgang er et U-17 hold.

”Det er dog lidt af et telefonhold,” erkender Michael Peetz. ”Årgangen gik lidt i opløsning pga. efterskoleophold, men vi har hutlet os igennem med U-16 drenge samt nogle tilkaldespillere. Vi har dog god kontakt til vore efterskoledrenge og vil forsøge at starte et U-19 hold op efter sommerferien 2019. Det ville være fantastisk med henblik på rekruttering til seniorafdelingen, hvis det kan lykkes.”

 

Det kniber lidt med pigerne. DBU-tiltaget Pigeraketten afholdes hvert efterår i klubben og kaster lidt tilgang af sig, og der er i øjeblikket en halv snes piger, der træner samlet på U-9 til U-11 årgangene. FB har et 8-mands U-16 hold hos pigerne, men det stopper også nu som følge af efterskoleproblematikken.

 

”Trænerkabalen kan være en udfordring,” erkender ungdomskonsulenten. ”I de yngste årgange klarer vi os med forældretrænere, men hos de lidt ældre stilles der større taktiske krav. Her trækker vi på nogle af vore seniorspillere, der bruger deres egne erfaring i træningen. De tilbydes C-kurser, Coerver-filosofi og inspirationstræning i samarbejde med VB, men mange har ikke overskud til mere end selve træningen. Vi håber dog, at hvis vi kan holde seniorspillerne i trænergerningen, vil det på sigt blive rigtig godt.”

 

Michael Peetz er tilfreds med baneforholdene. ”Ja, med det nye anlæg i Nørup har vi faktisk overkapacitet. Vi har jo ingen kunstbane, men lejer os ind i Balle eller Vandel til vintertræning. Mange af vore ungdomsmedlemmer dyrker dog badminton, gymnastik etc. om vinteren, så det er altid en hurdle at få dem tilbage til fodbolden efter vinterpausen.”

 

Ungdomskonsulenten ser positivt på Future Vejle.

”Hvor det i starten måske var lidt flydende, er der kommet mere struktur over det, efter Henriette Eskildsen har overtaget koordinationen med fx faste torsdagsmails. Det gør det nemmere at give videre til medlemmerne ude i klubber, hvad der sker.

Vi har haft enkelte U-10 og U-11 spillere inde og træne, så det er positivt.

 

Der er gode arrangementer med besøg på Vejle Stadion og inspirationstræning, selv om det godt kan være vanskeligt at få trænerne til at deltage heri. Her er det vores opgave ude i klubberne at skubbe lidt på.”

 

Tekst: Ole Kristensen