Alm. Brand Banks Vejle-afdeling ligger Sønderbrogade 35.

Alm. Brand er en dansk finansiel koncern, der blev grundlagt tilbage i 1792. Dengang var Alm. Brands formål udelukkende at tilbyde brandforsikringer for ejendomme uden for København og købstæderne. I dag tilbydes alle slags forsikringer til kunder over hele landet, ligesom man derudover har aktiviteter inden for både bank, investering, liv og pension. Alm. Brand Bank servicerer både private kunder og små og mellemstore virksomheder.

”Vi har været på adressen her i Sønderbrogade siden 2003,” fortæller filialdirektør Kenneth Bechmann.

”Vi har otte medarbejdere, der beskæftiger sig med bankforretninger og fem med forsikring. Det, der gør os til noget specielt, er, at Alm. Brand er den eneste koncern, der har alle tre forretningsben – bank, forsikring og pension. Vi sidder således med kompetencer på alle tre ben, ligesom der naturligvis er nogle økonomiske fordele ved at have dem samlet.”

Alm Brand Bank har 13 fysiske bankafdelinger på landsplan.

Om bronzesponsoratet i VB siger Kenneth Bechmann:

”Vort personale er lokalt, og jeg er også selv Vejle-dreng, så for os er det helt naturligt at støtte op om vort Superligahold. I det hele taget har man i Alm. Brand fokus på at yde lokal, nærværende og relevant service.

Men selvfølgelig er vi også med ud fra et hardcore økonomisk synspunkt. Vort sponsorat skal jo retfærdiggøres, så det er vigtigt for os at være fysisk til stede i netværket for at få vort brand synliggjort.”

Læs mere på https://www.almbrand.dk  samt på Facebook: https://www.facebook.com/almbrandbankvejle/